Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Duracja aktuarialna jest od niedawna obowiązkowym ujawnieniem, które aktuariusz jest zobowiązany załączyć do swojego raportu, który spełnia wymogi MSR 19. To wymagane prawem ujawnienie pozwala z jednej strony zorientować się, jaki będzie impakt...

Dodano: 2015-01-13 11:27

Dyskonto jest jednym z istotnych założeń finansowych, o których wspomina MSR 19 i KSR 6. Ma ono kluczowy wpływ na poziom rezerw na świadczenia pracownicze, gdyż jest jednym z podstawowych elementów modelu aktuarialnego wyceny.

Podstawową zasadą jest, że im niższy jest poziom...

Dodano: 2014-12-29 16:01

Tak, jak to opisaliśmy w naszym innym wpisie, spadek dyskonta powoduje istotny wzrost poziomu rezerw na świadczenia pracownicze.

Ten wzrost jest jednak zupełnie inny dla rezerw na odprawy emerytalne niż dla rezerw na...

Dodano: 2014-12-12 13:15

Rezerwy na świadczenia pracownicze są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu dyskonta. Zwróćmy uwagę, że zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 19) jak i Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6) wskazują, że przy naliczaniu rezerw na świadczenia...

Dodano: 2014-11-29 21:58

Pages