Kluczowi eksperci naszego biura aktuarialnego

dr inż. Przemysław Klusik
licencjonowany aktuariusz, nr licencji aktuarialnej 0138

W Halley.pl zajmuje się szeroko pojętym doradztwem aktuarialnym oraz inżynierią finansową zwiazaną ze skomplikowanymi instrumentami finansowymi (głównie instrumentami pochodnymi). Prowadził jako główny wykonawca kilka projektów tworzenia nowych towarzystw ubezpieczeniowych (towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) włącznie z postępowaniem o zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadził audyty aktuarialne firm ubezpieczeniowych działających zarówno w obszarze ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych.

 

Jako niezależny konsultant aktuarialny działa od roku 2005. Wcześniej kierował pracami Biura Aktuarialnego towarzystwa Concordia Wielkopolska (obecnie Concordia Polska). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (członek rzeczywisty). 

 

Od wielu lat wykłada na Uniwerstytecie Wrocławskim kursy własnego autorstwa "Inżynieria Finansowa" oraz "Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych III".  Obronił doktorat z nauk matematycznych "Strategie zabezpieczające instrumenty pochodne".

 

Jest członkiem zarządu Fundacji Matematyków Wrocławskich oraz przewodniczącym Rady Instytutu Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

 

dr n. mat. Paweł Kawa

licencjonowany aktuariusz, nr licencji aktuarialnej 0189

W Halley.pl zajmuje się modelowaniem matematycznym w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, zgodnie z MSR 19 oraz KSR 6, zarządzaniem zespołem programistycznym d/s tworzenia szytego na miarę oprogramowania aktuarialnego, wycenami programów menadżerskich (zgodnie z MSSF 2) oraz wycenami opcji i innych instrumentów pochodnych. Uczestniczy także w pracach audytowych, głównie w zakresie ubezpieczeń życiowych.

 

Z wykształcenia jest matematykiem. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów RP, oraz dwukrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z wyróżnieniem obronił pracę magisterską, za którą Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało mu pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Studencką Pracę z Matematyki im. Józefa Marcinkiewicza. Następnie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł Doktora Nauk Matematycznych. 

 

W ramach prowadzonych przez siebie badań naukowych, wielokrotnie dawał odczyty na całym świecie (np. w Singapurze na National University of Singapore, w USA na University of Florida czy w Japonii na Kyoto University).

 

Niezależnie od działalności w Halley.pl, wykłada także na Uniwersytecie Wrocławskim. Wprowadził do programu studiów matematycznych cztery autorskie kursy (Wycena i analiza instrumentów finansowych I i II oraz Bazy danych i Bazy danych 2). Wypromował szereg prac magisterskich z zakresu matematyki aktuarialnej i finansowej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi aktuariuszami!