Kalkulator rezerw - innowacyjny system aktuarialny

Oprócz tradycyjnej wyceny (tj. raport papierowy, który podpisze nasz aktuariusz) halley.pl oferuje Państwu dostęp internetowy do profesjonalnego systemu aktuarialnego rezerwy24.pl, w którym macie Państwo dostęp nie tylko do wyznaczonych przez naszych aktuariuszy kwot rezerw na świadczenia pracownicze, ale możecie Państwo także ściągnąć zarówno zestawienia wymagane przez standardy rachunkowości (MSR 19 czy Ustawa o rachunkowości), ale i o charakterze zarządczym (jak np. analiza wrażliwości na stopę dyskonta rezerw na odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe, czy propozycje ujmowania w sprawozdaniu finansowym zmiany rezerw w zyskach i stratach okresu czy też w innych całkowitych dochodach).

Z punktu widzenia użytkownika końcowego (tj. Państwa) nasz system funkcjonuje tak, jak tradycyjny program komputerowy, z tym że jego silnik wyliczeniowy znajduje się na naszym serwerze i to my dbamy o jego aktualizacje i poprawność działania, zaś Państwo łączycie się z nim przy pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Nie jeden wynik, a wiele scenariuszy wyceny

W przeciwieństwie do tego, co proponują inne firmy aktuarialne, my przez nasz Kalkulator rezerw pozwalamy zapoznać się z wieloma scenariuszami wyceny. W bardziej zaawansowanych scenariuszach nasi aktuariusze mogą przygotować dla Państwa warianty wyceny rezerw, uwzględniające np. spodziewane redukcje zatrudnienia, zmiany sposobu wypłacania takich świadczeń jak np. odprawy emerytalne czy likwidację innych świadczeń (np. nagród jubileuszowych).

Szybkość i wygoda

Nasz system jest wygodny, co jest opinią nie naszą, ale kilkuset naszych klientów, którzy dotychczas z niego skorzystali:

  • dane kadrowo-płacowe przesyła się przy pomocy plików Excel,
  • dane są automatycznie weryfikowane przez nasz Kalkulator rezerw i otrzymujecie Państwu od razu informację, czy są one kompletne i czy nie zawierają jakichś błędów / niejasności,
  • Kalkulator rezerw podpowiada, co gdzie należy zrobić,
  • delegujemy także osobę kontaktową z naszej strony, która w razie problemów służy Państwu mailowo i telefonicznie radą i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

Podpis aktuariusza i bezpieczeństwo

Oczywiście tradycyjnie wyniki poświadczamy podpisami naszych aktuariuszy (wymagane przez MSR 19, KSR 6 oraz egzekwowane przez organy kontrolujące). W kwestii rezerw na świadczenia pracownicze gwarantujemy Państwu wsparcie merytoryczne i reprezentujemy Państwa przed audytorem.

Warto dodać, że logowanie do naszego Kalkulatora rezerw odbywa się poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół SSL, login przypisany do kontkrentej osoby i skomplikowane generowane przez nas hasło. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo w sekcji bezpieczeństwa.