Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Firmy przygotowujące sprawozdawczość wg wariantu porównawczego na podstawie Ustawy o Rachunkowości (i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6)  często mają trudność z prawidłowym ujęciem rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze.

Trudność ta nie występuje, jeśli aktuariusz znając potrzeby klienta,...

Dodano: 2018-10-13 16:33

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na problem niezgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi raportowania informacji finansowych. Okazuje się, że jednym z najczęściej występujących przypadków są niekompletne ujawnienia lub całkowity ich brak.

...

Dodano: 2018-05-08 09:18

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ramach opublikowanych wspólnych priorytetów nadzorczych podkreślił, że dla zysków i strat aktuarialnych związanych z programami określonych świadczeń pracowniczych w żadnym przypadku nie jest możliwe przekwalifikowanie tych kwot ujętych w innych całkowitych...

Dodano: 2018-01-08 09:12

KNF nałożyła na firmę giełdową, działającą w branży informatycznej, karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z tym, że wycena programu opcji pracowniczych przedstawiona przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 nie spełniała wymogów MSSF 2:

[...] zastosowany przez tę...

Dodano: 2017-09-03 20:38

Pages