Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze powinien zawierać:

  • Podpis aktuariusza. Zgodnie z KSR 6 raport, którego nie poświadczył licencjonowany aktuariusz jest nieważny i jego wyniki nie mogą być wprowadzone do ksiąg.
  • Dokładny opis świadczeń wraz z kwalifikacją danego świadczenia...
Dodano: 2013-12-02 19:40

Pages