Kluczowe projekty realizowane przez naszych aktuariuszy

Poniżej zamieszczamy informacje o realizacji przez nasze biuro aktuarialne bardziej rozbudowanych lub innowacyjnych projektów.

Projekt 1: Wdrożenie Kalkulatora rezerw wśród kilkuset naszych dotychczasowych klientów.

Z dumą informujemy, że w ramach świadczenia naszych usług aktuarialnych udało się nam wdrożyć Kalkulator rezerw wśród kilkuset naszych dotychczasowych i/lub nowych Klientów. Podczas realizacji tego projektu było dla nas szczególnie istotne, aby nasi Klienci, corocznie wyznaczający w naszej firmie aktuarialnej rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze mogli gładko, wygodnie i sprawnie kontynuować współpracę z halley.pl w naszym innowacyjnym systemie aktuarialnym rezerwy24.pl. Oczywiście większość zmian odbyła się po naszej stronie i była przezroczysta dla naszych Klientów, czyli dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy!

Projekt 2: Wdrożenie procedury comiesięcznych wyliczeń rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe.

Nasz klient jest bardzo dużą firmą notowaną na giełdzie i rezerwy stanowią dla niego bardzo istotny składnik sprawozdania finansowego. Ze względu na nasze bardzo duże doświadczenie w zakresie wdrożeń informatycznych rozwiązań aktuarialnych, firma Halley.pl aktuariusze jest naturalnie predysponowana do zagadnień tego typu i zostało wdrożone półautomatyczne rozwiązanie zintegrowane z systemami informatycznymi klienta, dające pełną kontrolę nad sprawozdaniem w zasadzie w czasie rzeczywistym.

Oczywiście wyniki obliczeń są stale monitorowane przez naszych aktuariuszy i przez nich poświadczane.

Projekt 3: Trzykrotne obniżenie wartości godziwej (MSSF 2) programu opcji pracowniczych poprzez poprawienie jego dokumentacji

Nasz stały klient (spółka notowana na GPW) miał przygotowany przez prawników zarys dokumentacji opcji menadżerskich. Przezornie skonsultował się z nami przed jej wdrożeniem, co oszczędziło mu wielu zmartwień, ponieważ MSSF 2 bywa bardzo zaskakujący, nawet dla firm, które często z nim pracują. W ramach konsultacji okazało się, że prawnicy nie mieli świadomości konsekwencji, jakie konkretne uchwały, umowy i regulamin mają dla sprawozdania księgowego. Wskazaliśmy klientowi, jak osiągnąć dokładnie ten sam efekt, ale obniżyć księgową wartość programu poprzez ujęcie go w innej dokumentacji. Poprawiliśy też kilka zapisów mogących prowadzić do ostrego konfliktu między pracownikami a spółką z powodu możliwości wielu interpretacji. Koszt programu zmalał trzykrotnie!