Usługi aktuarialne najwyższej próby

Każdy nasz aktuariusz zdał egzaminy państwowe uprawniające do pracy w charakterze aktuariusza. Opracowania naszego zespołu wielokrotnie były stanawiane jako wzorowe, również przez audytorów i konsultantów tzw. Wielkiej Czwórki. Nasi aktuariusze od lat obsługują spółki giełdowe, w tym wchodzące w skład indeksu giełdowego WIG20, zarówno w zakresie aktuariatu, jak i instrumentów finansowych podchodnych (wycena i zabezpieczenie). Niekórym naszym klientom pomagamy również zdobyć licencję ubezpieczeniową (w tym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)  w postępowaniu administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego, gdzie podchodzimy do sprawy kompleksowo włącznie z częścią prawną, biznesową i rachunkową. 

To, co nas szczególnie wyróżnia na rynku w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze, to unikalny system aktuarialny online rezerwy24.pl, który bardzo podnosi komfort naszym klientom. Klienci w pełni uczestniczą w procesie wyceny, są na bieżąco poinformowani, a wszystko trwa bardzo szybko. Wielu naszych klientów zaczęło dzięki temu systemowi dużo częściej korzystać z usług aktuarialnych (nie tylko raz do do roku).

To, co nas najbardziej cieszy, to to że większości naszych klientów nasze usługi aktuarialne polecił inny klient i że z większością klientów udaje się nam utrzymać relacje wieloletnie, co jest bardzo wygodne dla obu stron, ze względu na możliwość pracowania już na wypracowanym zaufaniu i w znanym środowisku.

Nasi aktuariusze również biorą aktywny udział w Polskim Stowarzyszeniu Aktuariuszy będąc członkami grup roboczych wypracowujacych nowe standardy zawodowe oraz prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia i projekty) z matematyki ubezpieczeniowej, matematyki finansowej (tzw. inżynierii finansowej) oraz technik informatycznych. Jest nam bardzo miło widząc, że nasi niektórzy studenci idą w nasze ślady, zdają egzaminy aktuarialne i zostają aktuariuszami, a następnie Członkami Rzeczywistymi Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!