Dlaczego nasz Kalkulator rezerw jest bezpieczny?

W ramach świadczonych przez nas usług aktuarialnych, bezpieczeństwo i poufność danych Klienta są dla nas kluczowe. Nasze biuro aktuarialne stosuje podobne rozwiązania jak systemy bankowości internetowej, ale z jeszcze większą dbałością o szczegóły. Właśnie dlatego z Kalkulatorem rezerw łączycie się Państwo przy pomocy swojej przeglądarki internetowej, poprzez

  • szyfrowany protokół SSL (ikonka kłódki w przeglądarce internetowej),
  • login przypisany do konkretnego, wskazanego przez Państwa pracownika (lub pracowników),
  • skomplikowane, generowane przez nas hasło,
  • możliwość ograniczenia połączenia tylko do wskazanej puli adresów IP.

Poufność danych kadrowych

Jeżeli chodzi o dane kadrowo-płacowe, to nie prosimy Państwa o podanie nazwisk czy peseli poszczególnych pracowników, a jedynie ich numery identyfikacyjne, przy pomocy których tylko Państwo jesteście w stanie odczytać, który rekord danych odpowiada której osobie. W przypadkach skrajnych, bardzo restrykcyjnej polityki wynagrodzeń w Państwa firmie, nasze biuro aktuarialne daje również możliwość zakodowania danych o wynagrodzeniach.

Poziomy dostępu

Wieloletnie doświadczenie naszego biura aktuarialnego pokazało, że wielu Klientów oczekuje dwóch głównych poziomów dostępu dla swoich pracowników, uczestniczących w procesie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze:

  • dostęp księgowo-kadrowy do danych wrażliwych (przede wszystkim dane o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników),
  • dostęp zarządczy do samych wyników wyceny rezerw i ich akceptacji (ale już bez wglądu do wynagrodzeń poszczególnych pracowników).

Nasz Kalkulator rezerw został zaprojektowany z myślą o tych dwóch poziomach dostępu i dzięki temu możecie Państwo wskazać:

  • pracowników, którzy powinni mieć w systemie rezerwy24.pl dostęp jedynie na etapie wprowadzania danych do wyceny,
  • pracowników, którzy powinni mieć w systemie rezerwy24.pl dostęp jedynie na etapie oglądania i akceptacji wyników wyceny rezerw,
  • pracowników z pełnym dostępem w tracie całego procesu wprowadzania danych,oglądania i akceptacji wyników wyceny rezerw i zamówienia raportu papierowego (wersji, którą podpisuje aktuariusz).