Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

We wrześniu 2014 grupa robocza Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zakończyła prace nad wdrożeniem Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (krótko KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”.

Celem standardu jest zwiększenie czytelności raportów aktuarialnych zarówno dla klienta, biegłego rewidenta, jak i...

Dodano: 2014-09-04 08:03

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze powinien zawierać:

  • Podpis aktuariusza. Zgodnie z KSR 6 raport, którego nie poświadczył licencjonowany aktuariusz jest nieważny i jego wyniki nie mogą być wprowadzone do ksiąg.
  • Dokładny opis świadczeń wraz z kwalifikacją danego świadczenia...
Dodano: 2013-12-02 19:40

Pages