Wyceny skomplikowanych instrumentów

Niektóre instrumenty finansowe (jak np. opcje czy warranty) są bardzo skomplikowane w wycenie. Nie ma jednego modelu, który pozwala wycenić np. dowolną opcję. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji o naszym doświadczeniu, związanym z tą tematyką.

Wycena warrantów

Wielokrotnie uczestniczyliśmy w projektowaniu programów opcji menedżerskich i programów akcji fantomowych dla znanych i mniej znanych spółek. Zaangażowanie naszego biura obejmowało uświadomienie klientowi wszystkich aspektów biznesowych wdrożenia planowanych instrumentów wraz ze skutkami, jakie niesie stosowanie mocno nieintuicyjnego standardu rachunkowości MSSF 2 (Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 2). Zdając sobie sprawę ze skomplikowania materii, aktuariusz każdorazowo tłumaczy "ludzkim językiem" zawiłości regulacji i technik wyceny. 

Nasze usługi niejednokrotnie dotyczyły też doradztwa w zakresie rozpoznania kosztów instrumentów i  to zarówno w przypadkach programów kapitałowych, jak i również w przypadku programów realizowanych w środkach pieniężnych (bez emisji akcji). 

Nasze usługi aktuarialne w zakresie wycen instrumentów finansowych stały się wzorem rynkowym. Dysponujemy szerokim wachlarzem referencji.

Wycena opcji

Biuro aktuarialne halley.pl i rezerwy24.pl wielokrotnie doradzało przy wycenie opcji finansowych (instrumentów pochodnych) zarówno wbudowanych w umowy i wspierających procesy inwestycyjne jak i opcji zabezpieczających ekspozycję na ryzyko wynikające z konkretnych procesów biznesowych. 

Mamy doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi zarówno na potrzeby typowo księgowe (np. MSR 39 jak i MSSF 2), jak i na potrzeby motywowania kontrahentów, menadżerów (opcje menedżerskie) i szeregowych pracowników. Wsparcie naszego biura aktuarialnego nie ograniczało się tylko do wyceny instrumentów finansowych, ale również do wskazania ryzyk w kontekście możliwych scenariuszy oraz wpływu na realizację celów biznesowych naszego klienta.

Rachunkowość zabezpieczeń

Dla naszych klientów stosujących instrumenty pochodne przygotowujemy również dokumentację tzw. rachunkowości zapezpieczeń. Dokumentacja taka powstaje zawsze we współpracy z klientem, w odniesieniu do jego sytuacji biznesowej i uwzględnia zarówno polskie prawo bilansowe, jak i międzynarodowe standardy rachunkowości.

Za jeden z głównych celów stawiamy sobie, aby klient zrozumiał efektywność powiązania zabezpieczającego danego instrumentu dla swojej zabezpieczanej pozycji. Nasza szeroka wiedza z zakresu podejść do tematu zabezpieczania pozwala zaplanować skuteczne rozwiązania w danej sytuacji biznesowej z wyprzedzeniem, co często jest dużo bardziej efektywne dla klienta niż praca już w sytuacji, gdy instrumenty zabezpieczające już zakupione (głównie opcje) lub zakontraktowane (swapy, kontrakty forward, futures i inne).