Wycena programów menadżerskich zgodnie z MSSF 2

Mamy bardzo duże doświadczenie w doradztwie w sprawie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej. Uczestniczyliśmy zarówno w projektowaniu programów menadżerskich i doradzaniu, jak poszczególne rozwiązania są rozpoznawane przez MSSF 2 i jaki mają wpływ na wycenę. Po wdrożeniu standardowo przygotowujemy raport z wyceny programu na potrzeby księgowe, który jest sygnowany przez jednego z naszych aktuariuszy.

Nasze doświadczenie w zakresie opcji menedżerskich obejmuje wiele spółek notowanych na giełdzie, ale również nienotowane. Nasze raporty aktuarialne z wyceny instrumentów pochodnych są każdorazowo akceptowane przez biegłych i są uważane za wzór rynkowy.

Chcesz poznać ofertę naszego biura aktuarialnego w zakresie wyceny zgodnej z MSSF 2?

Skontaktuj się z naszym aktuariuszem!