Marka halley.pl

Halley.pl świadczy usługi aktuarialne od roku 2006. Każdy nasz aktuariusz jest wpisany do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Doradzaliśmy wielu firmom, w tym spółkom giełdowym i instytucjom państwowym. Nasze raporty w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze wypracowały sobie solidną markę wśród klientów polskich i zagranicznych (w tym wielu spółek giełdowych), a także organów kontrolnych. Jesteśmy znani z tego, że w odróżnieniu od wielu innych firm, u nas aktuariusz jest dostępny do konsultacji podczas prac, lub po nich, a nie tylko podpisuje raport i jest nieuchwytny dla klienta. 

Oprócz wyceny rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy inne bardziej skomplikowane świadczenia pracownicze jak np. deputaty węglowe czy energetyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), świadczenia przejazdowe itd. nasze biuro aktuarialne zajmuje się także wycenami instrumentów pochodnych. W szczególności nasz aktuariusz wyceni programy menadżerskie dla kadr zarządzających, funkcjonujące w spółkach giełdowych. Wyceny opcji menedżerskich dokonujemy oczywiście zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (np. MSSF 2).

Zakres działalności naszej firmy aktuarialnej obejmuje także tworzenie tzw. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (w skrócie TUW). Oferujemy obejmuje całkowite przygotowanie wniosku oraz obsługę aktuariusza również na etapie implementacji. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach o naszych zrealizowanych projektach.

Halley.pl a rezerwy24.pl

Jako halley.pl jesteśmy autorami pierwszego w Polsce prostego kalkulatora rezerw na świadczenia pracownicze, który następnie wyewoluował do komercyjnego aktuarialnego profesjonalnego systemu do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze o nazwie Kalkulator rezerw, którego wyniki poświadcza swoim podpisem nasz aktuariusz. System ten działa w sieci Internet pod adresem rezerwy24.pl i pod taką też marką go promujemy. Marka ta jest właśnością halley.pl