Internetowe usługi aktuarialne

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Nasz zespół aktuariuszy działa na rynku już od 2006 roku pod marką halley.pl i specjalizuje się w tematyce rezerw na świadczenia pracownicze (takie jak odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe, ale też bardziej specyficzne jak ZFŚS czy rezerwy na deputaty węglowe, energetyczne itp.), zarówno w kontekście polskiej (UoR, KSR 6) jak i międzynarodowej (MSR 19, US GAAP) rachunkowości. Nasze biuro aktuarialne od lat współpracuje zarówno z wieloma dużymi firmami notowanymi na Giełdzie, jak i z mniejszymi podmiotami (w tym także ze sfery budżetowej). Obecnie trwają prace Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy nad aktualizacją Krajowego Standardu Aktuarialnego, mającego określać jak aktuariusz powinien prezentować wyniki swojej pracy.

Szybko, profesjonalnie i dogodnie dla Klienta

W ramach naszych usług aktuarialnych, jako jedyni oprócz tradycyjnej wyceny (raport, który podpisuje nasz aktuariusz) oferujemy Klientom dostęp internetowy do profesjonalnego systemu aktuarialnego o nazwie Kalkulator rezerw. Dzięki automatyzacji cala wycena rezew może być przeprowadzona i prezentowana wyjątkowo szybko. Oczywiście wszystko jest zgodne ze standardami rachunkowości MSR 19 oraz z Ustawą o rachunkowości (w szczególności ze znowelizowanym w marcu 2014 roku KSR 6). Oprócz samych rezerw na świadczenia pracownicze dostarczamy wszystkie niezbędne ujawnienia potrzebne do księgowań.

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej

Poza wyceną rezerw na świadczenia pracownicze, nasz aktuariusz może również dokonać dla Państwa wyceny programu menadżerskiego (w kontekście MSSF 2) oraz doradzić również w innych zaawansowanych tematach inżynierii finansowej. Prosimy o kontakt również, jeśli interesuje Państwa wycena opcji (także egzotycznych lub szytych na miarę) i innych instrumentów finansowych jak kontraktów forward, struktur czy instrumentów dłużnych (np. obligacji, pożyczek itp.).

Wyceny wg skorygowanej ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu

Jeśli potrzebują Państwo wycenić instrument dłużny, taki jak kredyt, pożyczka, obligacja itp przy pomocy metodologii skorygowanej ceny nabycia,to nasza firma da Państwu gwarancję dobrze wykonanej usługi, ponieważ biegli stawiają raporty naszej firmy jako wzór.

Zdobywanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (TUW lub S.A)

Nasi specjalisći kompleksowo przygotowują wnioski do KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) o zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych lub Spółki Akcyjnej. Przygotowana dokumentacja obejmuje zarówno cześć typowo biznesową, prawną, jak i aktuarialną wg wymogów Solvency II (Wypłacalność II). Podejmujemy się również prowadzenia postępowania wnioskowego.

Audyty aktuarialne i doradztwo aktuarialne

Nasze biuro aktuarialne współpracuje również z biegłymi rewidentami jako podwykonawcy w zakresie części aktuarialnej sprawozdań finansowych towarzystw ubezpieczeniowych (majątkowych i życiowych). Pomagamy również w tworzeniu nowych produktów ubezpieczeniowych, opracowując ich działanie oraz wyceniając.

Kontakt z aktuariuszem

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty aktuarialnej lub z zakresu wyceny opcji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie lub we Wrocławiu