Aktuarialny blog dla niespecjalistów

W poniższym blogu nasz aktuariusz będzie omawiał i odpowiadał na najczęstsze pytania, które trafiają do niego bezpośrednio od klientów.

Najlepsze życzenia dla wszystkich Księgowych składa firma Halley.pl Aktuariusze.

Szczególne życzenia składamy wszystkim Księgowym i Księgowym (tzn. Paniom i Panom), którzy od lat księgują rezerwy szacowane przez nasze biuro aktuarialne.

Święto zostało ustanowione w 2010 r. przez...

Dodano: 2019-05-30 15:54

Minimalne wynagrodzenie w ujęciu nominalnym rokrocznie wzrasta. W 2010 r. wynosiło 1317 zł brutto, zaś do 2019 roku wzrosło około 70% osiągając kwotę 2250 zł brutto (por. wykres poniżej).

...

Dodano: 2019-02-04 18:40

Wrażliwość rezerw na świadczenia pracownicze na zmiany poziomu dyskonta jest bardzo duża. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19), Ustawą o rachunkowości oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 (KSR 6) poziom dyskonta, który jest używany do...

Dodano: 2019-01-03 12:53

Firmy przygotowujące sprawozdawczość wg wariantu porównawczego na podstawie Ustawy o Rachunkowości (i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6)  często mają trudność z prawidłowym ujęciem rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze.

Trudność ta nie występuje, jeśli aktuariusz znając potrzeby klienta,...

Dodano: 2018-10-13 16:33

Pages