Zaloguj się do Kalkulatora rezerw

Jeżeli jesteście już Państwo klientem halley.pl w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19,Ustawą o rachunkowości czy US GAAP, to zapraszamy do zalogowania się do naszego Kalkulatora rezerw na świadczenia pracownicze. W ramach tego systemu aktuarialnego będziecie Państwo m.in. mogli:

  • przesłać dane do wyceny rezerw,
  • zapoznać się z jej wstępnymi wynikami,
  • zaakceptować je i ściągnąć gotowe zestawienia w pliku Excel,
  • ściągnąć raport wstęny PDF, który docelowo podpisze nasz aktuariusz,
  • skontaktować się z dedykowanym Państwu konsultantem lub aktuariuszem.

Logowanie certyfikowane

Prosimy klinknąć poniższy przycisk, aby przejść na stronę certyfikowanego logowania do Kalkulatora rezerw:

Logowanie certyfikowane do Kalkulatora rezerw

W trosce o naszych Klientów, Kalkulator rezerw jest zabezpieczony certyfikatem i połączenie z nim odbywa się przy użyciu szyfrowanego protokołu SSL. Zapewnia to poufność przesyłanych danych i nikt z zewnątrz nie ma dostępu ani nie może manipulować przekazywanymi przez Klienta danymi.

Logowanie awaryjne

Jeżeli macie Państwo problem z zalogowaniem się do Kalkulatora rezerw przy użyciu certyfikowanego połączenia, możecie Państwo połączyć się w sposób standardowy (tj. z pominięciem szyfrowania SSL), klikając ten przycisk:

Logowanie awaryjne

Problemy takie zwykle są konsekwencją blokad w Państwa sieci firmowej, założonych przez Państwa informatyków. Sugerujemy przede wszystkim skontaktowanie się z Państwa działem informatycznym, a w przypadku dalszych problemów, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z nami.

Co to jest Kalkulator rezerw?

Kalkulator rezerw jest systemem wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (zgodnie z MSR 19 i, oczywiście, z Ustawą o rachunkowości, a w tym z KSR 6), opracowany przez nasze biuro aktuarialne. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo klikając na link O Kalkulatorze rezerw.