Wyceny opcji i instrumentów pochodnych 

Nasi doradcy mają bardzo duże doświadczenie w zakresie wyceny opcji finansowych oraz innych instrumentów pochodnych zarówno zgodnie z MSSF (wartość godziwa), jak i typowo na potrzeby transakcyjne. Zajmowaliśmy się projektowaniem instrumentów pod kątem ich wartości i użyteczności, jak i ich wdrożeniem, w tym programów opcji menadżerskich.

Wyceny instrumentów pochodnych dokonywane przez naszych inżynierów finansowych były audytowane wielokrotnie przez audytorów z wielkiej czwórki. Również my przeprowadzaliśmy audyty niezależnie lub jako podwykonawcy znanych audytorów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem aktuarialnym.