Wybrane listy rekomendacyjne

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe referencje od naszych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż są one potwierdzeniem tego, że świadczymy usługi aktuarialne najwyższej próby!

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

W 2014 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębska Spółki Węglowa S.A., skupiająca ponad 20 podmiotów zależnych i 7 kopalń, po przeprowadzeniu szerokiego badania rynku usług aktuarialnych rozpoczęła współpracę z Halley.pl Aktuariusze Sp. z o.o. w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Wycena rezerw na łączną kwotę ponad 3 miliardów złotych obejmowała zobowiązania wobec około 77 tys. uprawnionych z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, nierzadko regulowanych przez szereg równoległych, skomplikowanych układów zbiorowych i porozumień zmieniających, jak i tych specyficznych dla sektora górniczego: rent wyrównawczych czy deputatów węglowych.

Mimo bardzo napiętych terminów współpraca ta oraz komunikacja między naszymi podmiotami odbywała się profesjonalnie i rzetelnie. Warto podkreślić pełne zaangażowanie i wysokie kompetencje pracowników biura aktuarialnego halley.pl.

Dzięki profesjonalnemu systemowi aktuarialnemu rezerwy24.pl – udostępniającemu nie tylko same kwoty rezerw, ale i dodatkowe analizy czy scenariusze wyceny oraz wymagane prawem ujawnienia MSR 19 – cały proces stał się dla nas szybki, przejrzysty i bardzo wygodny. To pomogło nam zarówno sprostać wymaganiom standardów, ale także dało dużo głębsze zrozumienie ruchów rezerw w trakcie roku księgowego.

Na podstawie tej współpracy rekomendujemy firmę halley.pl jako rzetelnego, zaufanego i nowoczesnego partnera, z którym warto budować długoterminową współpracę.

 

Castorama Polska Sp. z o.o.

Firma halley.pl była odpowiedzialna za przygotowanie raportu aktuarialnego o stanie rezerw aktuarialnych na niektóre świadczenia pracownicze Castorama Polska Sp. z o.o.

Podczas wykonywania tego zlecenia, które charakteryzowało się dużą nietypowością, konsultanci halley.pl zaprezentowali znakomitą znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i dużym profesjonalizm.

Halley.pl również bardzo skutecznie reprezentował nas przed audytorem, wykazując się dużą dyspozycyjnością i komunikatywnością.

Obecnie halley,pl realizuje następny projekt dla Castorama Polska Sp. z o.o., polegający na wdrożeniu modułu aktuarialnego do naszego obecnego systemu informatycznego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i rekomendujemy halley.pl innym firmom.

 

Spółki Polskiego Holdingu Obronnego

W ramach prowadzonych od 2008 roku wycen aktuarialnych dla Spółek Polskiego Holdingu Obronnego, firma halley.pl przygotowała dla naszej Spółki Bumar - Mikulczyce S.A. wyliczenia rezerw na takie świadczenia pracownicze jak: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Działalność firmy halley.pl cechuje fachowość jej ekspertów, terminowość realizacji powierzonych zadań oraz bardzo profesjonalna i kompetentna obsługa. Warto dodać, że w każdym momencie mogliśmy skontaktować się telefonicznie z aktuariuszem i przedyskutować interesujące nas kwestie merytoryczne wyceny.

Ponadto w ramach współpracy, oprócz obszernego raportu papierowego podpisanego przez licencjonowanego aktuariusza, otrzymaliśmy dostęp do internetowego systemu rezerwy24.pl W ramach tego narzędzia mogliśmy zarówno w wygodny i prosty sposób przesłać wszystkie dane do wyceny rezerw, jak i zapoznać się ze wstępnymi wynikami wyceny, w ramach bardzo wielu możliwych scenariuszy parametrów rynkowych i aktuarialnych.

Rekomendujemy firmę halley.pl jako solidnego partnera, gwarantującego wysoką jakość i terminowość wykonywanych projektów aktuarialnych, zarówno na poziomie tradycyjnych wycen, jak i dostępu do ich autorskiego innowacyjnego systemu aktuarialnego rezerwy24.pl

 

Gadu-Gadu S.A.

Pan Przemysław Klusik świadczył dwukrotnie usługi doradcze z zakresu wyceny instrumentów pochodnych dla Gadu-Gadu S.A.

Podczas wykonywania obu zleceń Pan Klusik wykazał się szeroką znajomością tematu i wysoką komunikatywnością. Każde z nich zostało wykonane sprawnie i profesjonalnie, zaś cała procedura szczegółowo opisana w solidnie opracowanych raportach.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy Pana Klusika jako pewnego partnera.

 

Mostostal Zabrze Holding S.A.

W imieniu spółki giełdowej Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze Holding S.A. pragnę podziękować Pani dr Joannie Zdanowicz, Panu dr. Przemysławowi Klusikowi oraz Panu dr. Pawłowi Kawie za trzyletnią współpracę w zakresie świadczonych usług aktuarialnych.

Chciałabym wyraźnie podkreślić, że projekt aktuarialnych usług doradczych, obejmujący swoim zasięgiem aż 11 spółek naszego holdingu, zatrudniających łącznie ponad 2000 pracowników, został zrealizowany bardzo sprawnie, profesjonalnie i bez jakichkolwiek opóźnień.

Raporty aktuarialne podsumowujące cała procedurę, zostały przygotowane z dużą starannością, dbałością o szczegóły i zasadami sztuki zgodnymi z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. W szczególności została w nich bardzo starannie opisana metodologia wyceny, przyjęte parametry oraz ich istotność na końcowe wyniki.

Uważam, że Firma halley.pl jest gwarantem usług wysokiej jakości i zasługuje na szczere polecenie.

 

Noble Bank S.A.

Niniejszym dokumentem zaświadczamy, że Pan Przemysław Klusik i Pani dr Joanna Zdanowicz od kilku lat współpracują z NOBLE Bank S.A. w zakresie doradztwa aktuarialnego.

Każdorazowo współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Założenia, ich uzasadnienia oraz wyniki przeprowadzonych symulacji zostały udokumentowane i opatrzone komentarzem w wyczerpujących ekspertyzach.

Polecamy Pana Przemysława Klusik i Panią Joannę Zdanowicz jako sprawdzonych partnerów.